รับตรวจสอบพลังงาน และ ตรวจสอบบอยเลอร์ แบบมืออาชีพ

หม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำ  หมายถึง เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิดทำด้วยเหล็กกล้าและถูกออกแบบมาตามหลักวิศวกรรม   เมื่อน้ำเดือดก็จะกลายเป็นไอ ไอน้ำที่ได้จะถูกนำเข้าไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม เช่นพวกอุตสาหกรรม อาหาร

       หม้อไอน้ำแบ่งเป็นหลักๆ 2 แบบ

1.  แบบท่อไฟ (fire tube boiler) หลักการทำงานก็คือ ไฟจะวิ่งไปตามท่อแล้วมีน้ำล้อมรอบ
2. แบบท่อน้ำ (water tube boiler) หลักการทำงานก็คือ น้ำจะวิ่งอยู่ในท่อส่วนไฟจะวิ่งล้อมรอบ
      หม้อไอน้ำหรือ บอยเลอร์กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี