แบนเนอร์หน้าหลัก2
ตรวจพลังงานและรับรองอาคาร
previous arrow
next arrow

ระบบงานที่เราตรวจสอบ

งานออกแบบและตรวจรับรองระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง

บริการงานออกแบบและตรวจรับรอง ระบบระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิงของอาคารและโรงงงานอุตสาหกรรมโดยทีมสามัญวิศวกรเครื่องกลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปีตามข้อกำหนดกฎหมาย

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองทั้งผู้ชำนาญการ และทีมผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า)

รับตรวจสอบพลังงาน และ ตรวจสอบบอยเลอร์ แบบมืออาชีพ

งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำประจำปี

โดยมีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรผู้ตรวจทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม ฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กฎหมายกำหนด

รับรองความปลอดภัย งานด้านเครื่องกล

ระบบเครน ปั้นจั่น รถเครน ออกเอกสารรับรอง ปจ.1 ปจ.2 โดยทีมสามัญวิศวกรเครื่องกลตามประกาศ กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

งานเซ็นรับรองแผนผังเครื่องจักร ตรวจสอบแรงม้ากำลังการผลิต

โดยมีวิศวกรอุตสาหการ ระดับสามัญ เซ็นต์รับรอง ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร

งานตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศของกฎหมาย โดยวิศวกรไฟฟ้า

งานออกแบบและตรวจรับรองตรวจสอบภาชนะรับแรงดันของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

บริการงานออกแบบและตรวจรับรอง ถังแรงดัน ระบบปั๊มน้ำ ระบบท่อส่ง ของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม และประเมินอายุท่อรับแรงดัน ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามข้อกำหนดของกฎหมาย

งานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ระบบความเย็น

งานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ระบบความเย็น ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

งานตรวจสอบและรับรองอาคาร

ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร งานตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ประจำปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี ตามกฎหมายกำหนด ของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียน กรมโยธาธิการ และผังเมือง

ตรวจรับรองพลังงานและตรวจรับรองระบบอาคาร
SERVICE
INSPECTION
ตรวจรับรองพลังงานและตรวจรับรองระบบอาคาร
ตรวจรับรองพลังงานและตรวจรับรองระบบอาคาร
PS BUILDING ENGINEERING CO.,LTD.
 ตรวจรับรองพลังงานและตรวจรับรองระบบอาคาร
previous arrow
next arrow
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบหม้อไอน้ำ

พวกเราพร้อมบริการและให้คำปรึกษา

บริการด้วยใจ

เราตรวจสอบด้วยความจริงใจ ซื่อตรงต่ออาชีพการตรวจสอบทุกขั้นตอนเน้นทุกความละเอียดและแม่นยำ

ความปลอดภัยอันดับ1

เราให้ความสำคัญสำหรัับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกของการตรวจสอบเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทีมงานตรวจสอบมืออาชีพ

เราเป็นทีมวิศวกรที่มีความชำนาญทางด้านการตรวจสอบโดยตรงประสบการณ์มากว่า 10 ปี

บริการถูก

เราตรวจสอบถูกต้องและได้มาตรฐานตามหลักกฎหมายกำหนดและราคาเป็นกันเอง

The Expert Team