1. งานด้านตรวจสอบและรับรองทางด้านวิศวกรรมควบคุม

 

 • 1.1 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎหมาย >>อ่านเพิ่มเติม
 • 1.2 การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย เครน ,ปั้นจั่น>>อ่านเพิ่มเติม
 • 1.3 การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย หม้อไอน้ำ>>อ่านเพิ่มเติม
 • 1.4 การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ลิฟต์ขนส่ง , รถโฟคลิฟต์>>อ่านเพิ่มเติม
 • 1.5 การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบทำความเย็น>>อ่านเพิ่มเติม
 • 1.6 ตรวจสอบภาชนะรับแรงดัน , ตรวจระบบในอาคาร >>อ่านเพิ่มเติม
 • 1.7 การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยรถใช้ LPG, NGV
 • 1.8 การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า>>อ่านเพิ่มเติม
 • 1.9การตรวจสอบอาคาร>>อ่านเพิ่มเติม

2. งานด้านการออกแบบและติดตั้ง พร้อมรับรอง

 

 • 2.1  ระบบไฟฟ้า
 • 2.2  ระบบปรับอากาศ/ระบบทำความเย็น
 • 2.3 ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • 2.4 ระบบสุขาภิบาล
 • 2.5 หม้อไอน้ำ
 • 2.6 ระบบคอมพิวเตอร์, IT และ CCTV

3. งานการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ (บุคคล, บัญชี)