รับตรวจสอบพลังงาน และ ตรวจสอบบอยเลอร์ แบบมืออาชีพ

ตรวจสอบภาชนะรับแรงดัน

        ภาชนะรับแรงดัน ตามความหมายของกฎกระทรวงอุตสาหกรรม คือ “ภาชนะปิดที่มีความกดดันภายในภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต่างกันมากกว่า 1.5 เท่าของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 103 มิลลิเมตร” ท่านที่อ่านบางคนอาจจะสงสัยกับความหมายที่ต้องตีความกันอีกว่าตกลงอุปกรณ์ที่ใช้อยู่มันต้องตรวจหรือไม่
        พิจารณาที่แรงดันและขนาด    ก่อนอื่นเราต้องทราบกันก่อนว่าความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลเท่าไรประมาณ 1 บรรยากาศ หรือ 1 atm( atmosphere) หรือเรียกว่า 1 บาร์ (bar)ถ้าอุปกรณ์ที่ต้องตรวจก็ต้องเป็นภาชนะที่ใช้แรงดัน 1.5 bar ขึ้นไปและมีขนาด 103 mm.
         
        ส่วนใหญ่ภาชนะรับแรงดันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม    เช่น ถังลมไม่ว่าจะใช้ อากาศ หรือ ไนโตเจน ที่ใช้ในการผลิตก็เข้าข่ายการตรวจ  ซึ่งถังพวกนี้มีอายุการใช้งานเนื่องจากการถูกกัดกร่อน  การตรวจสอบต้องวัดความหนาถังเพราะเป็นสิ่งชี้บ่งว่ายังสามารถรับแรงดันได้อยู่หรือไม่ 
คำแนะนำ ควรทำการตรวจสอบทุกๆ 1  ปี เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเพราะถังรับแรงดันมักจะทำงานตลอด 24 ชม. ซื่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่   และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น safety valve ซึ่งมีหน้าที่ระบายแรงดันในระบบเมื่อมีแรงดันสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ 
คำแนะนำ  safety valveควรพิจารณาในการเปลี่ยน ทุกๆ 5 ปี  เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและปลอดภัย 
 
        งานประเมินอายุท่อรับแรงดัน ในอาคาร หรือโรงงาน   เช่นโรงแรมมีการใช้งานท่องานระบบภายในอาคารมาเป็นเวลา 30 ปี แล้ว เพื่อทราบถึงอายุการใช้งาน ที่ปลอดภัยว่าสามารถรับแรงดันตามการใช้งานจริง โดยมีการคำนวณความดันต่ำสุดที่ท่อสามารถรับแรงดันได้
 MAWP (maximum allowable working pressure ว่าสามารถทนกับแรงดันใช้งานจริงได้หรือไม่

กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับภาชนะรับแรงดัน

ทดสอบภาชนะรับแรงดัน โดยวิธี Hydrostatic test

รับตรวจสอบภาชนะรับแรงดัน พร้อมออกใบรับรองโดย สามัญวิศวกร
ทดสอบภาชนะรับแรงดัน Hydrostatic test
ทดสอบภาชนะรับแรงดัน Hydrostatic test
ทดสอบภาชนะรับแรงดัน Hydrostatic test
ทดสอบภาชนะรับแรงดัน Hydrostatic test
ทดสอบภาชนะรับแรงดัน Hydrostatic test
ทดสอบ Safety Valve
ทดสอบ Safety Valve
ทดสอบ Safety Valve
รับตรวจสอบภาชนะรับแรงดัน พร้อมออกใบรับรองโดย สามัญวิศวกร