ตรวจสอบโรงแรม เมริเดียนภูเก็ต

ตรวจfirepump โรงแรมเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ต แอนด์ วิลล่า หัวหิน

ตรวจสอบบอยเลอร์ Boiler inspection and Thermal hot oils inspection

ตรวจสอบพลังงาน โรงงานระนองโพรเซน

ตรวจสอบอาคาร บางขุนนนท์

ตรวจสอบอาคาร โรงงานโรแยลพลัส

overhead crane 15 ton บ.นำวัฒนา บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ตรวจถังน้ำมันดีเซล บ.ศรีตรัง มหาชน จ.สกนนคร

ตรวจบอยเลอร์ บ.แพนเอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด นิคมลาดกระบัง กทม

ตรวจสอบบอยเลอร์ รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตรวจสอบการจัดการพลังงาน บ.อิมเพรส เอทานอล จ.ฉะเชิงเทรา

ตรวจสอบลิฟต์ ขนของ บ.นำวัฒนา

ตรวจสอบลิฟต์ คณะวิทยศาสตร์ ม.มหิดล

ตรวจรถเครน รถไฟฟ้าสายสีส้ม พระราม 9 กทม

ตรวจสอบระบบทำความเย็นแอมโมเนีย

ตรวจสอบเครื่องจักร ” รถแทร็คเตอร์ แบ็คโฮ”

ตรวจสอบและทดสอบภาชนะรับแรงดันโดย วิธี Hydrostatic test