แจก ! คู่มืออุดมศึกษา ขยะ=พลังงานทดแทน

ตรวจพลังงาน  > Uncategorized >  แจก ! คู่มืออุดมศึกษา ขยะ=พลังงานทดแทน
| | 0 Comments

แจกฟรี ! คู่มืออุดมศึกษา ขยะ=พลังงานทดแทน

แจกฟรี !! คู่มือพลังงานทดแทน
           คู่มีอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรใน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างจิดสำนึก และกระตุ้นให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหามลพิษขยะ มูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเข้าใจในการผลิตและการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนำ “ขยะมูลฝอย” ซึ่งเป็นสิ่งของเหลือใช้จากการดำเนินกิจกรรมของมนุษยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นปัญหาของประเทศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น มาผลิตเป็น “พลังงาน” นับเป็นแนวทางหนี่งซึ่งสามารถจัดการปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการจัดการพลังงานของประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

ขอบคุณข้อมูล https://energy.go.th/

แจกฟรี !! คู่มือพลังงานทดแทน

โหลดไฟล์คู่มือ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Cresta Social Messenger
error: Content is protected !!